הוספה למועדפים


מבצע ! ! !
קלף מזוזה + בית מזוזה סה"כ 109 ש"ח ליחידה כולל מע"מ
לקוראי מודעה זו בלבד

שתפו חברים:
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 מבצע!!! קלף מזוזה +בית מזוזה סה"כ 109 ש"ח ליחידה כולל מע"מ
לקוראי מודעה זו בלבד


                                                                                                       
מזוזות המסתורין
בבית יתומים בירושלים החלו לפגוע צרות שונות ומשונות. כל מיני מחלות התגלו בילדים. כמובן שפנו לרופאים ויועצים אך המצב נמשך ולא הועיל שום דבר. מנהל המוסד החליט לפנות לרב גדול ומוסמך להתיעץ ולהתברך עקב הצרות שפוקדות את המוסד. הרב שמע בתשומת לב את כל הבעיות ושאל אותו כמה שנים לא בדקו את המזוזות. התברר שכבר זמן רב לא בדקו את המזוזות במוסד. הרב המליץ לבדוק את המזוזות והוא מקוה שבעזרת ה' מהיום הכל יהיה בסדר. מנהל המוסד נסע מיד לבית היתומים, הוריד את המזוזה מהדלת הראשית ושלח את המזוזה לבדיקה. אבל הבדיקה העלתה שהמזוזה כשרה לחלוטין. הלכו לסופר גדול בירושלים ובקשו ממנו שיבדוק שוב את המזוזה. הסופר בדק את המזוזה וראה שהמזוזה תקינה אבל סיפר להם שראה מודעה של סופר מזוזות ידוע שפירסם שהוא מאד חולה ומבקש שמי שקנה אצלו מזוזות בין השנים הללו- ונקב בשנים מסוימות- שיפנה אליו ויבורך בכל הברכות האמורות בפרשת מזוזה.  מנהל המוסד נזכר שאכן אצל סופר זה קנו את המזוזה לפני שנים רבות. וכעת מיד קם ונסע אליו והביא לו את המזוזה כבקשתו. הסופר הסתכל על המזוזה והתחיל לבכות מהתרגשות. אמר לו תודה רבה שבאת ואני אספר לך למה אני שמח שבאת. סיפר הסופר החולה: נגשתי לרב צדיק והוא ברך אותי ואמר לי שאדם שמקפיד על כל הלכות מזוזה ומזכה את הרבים במכירת מזוזות מהודרות מובטח לו שיהיה בריא במהרה. הלכתי הביתה ונזכרתי שאבי לימד אותי כתיבת מזוזות בגיל צעיר, התאמנתי ויצאה תחת ידי מזוזה אחת מאד מהודרת ויפה וסימנתי מאחור סימון שלא אמכור אותה לאף אחד מפני שאני פחות מגיל שלוש עשרה, ומזוזה שנכתבת ע"י קטן פחות מגיל בר מצוה פסולה לחלוטין. חפשתי בביתי את המזוזה המסומנת ואני רואה שאין מזוזה. ולכן כתבתי את המודעה הזו בכל העיתונים כי חששתי שמכרתי את המזוזה בטעות, ולא רציתי שתהיה בבית יהודי מזוזה שנראית כשרה אבל היא פסולה לחלוטין מהתורה. כעת ראיתי על המזוזה שהבאת את הסימון וידעתי שזו המזוזה הפסולה. קח במקומה מזוזה אחרת חדשה ומהודרת ולך לשלום. מנהל המוסד לקח את המזוזה החדשה, וכינס את כל ילדי בית היתומים. הוא הראה להם את המזוזה וסיפר להם את המעשה ואז קבע את המזוזה במשקוף לעיני כולם ובאמת מיד אח"כ הצרות נעלמו.
 
זהירות בקביעת מזוזה
למקור הסת"ם הגיע אדם בשם ר. שהביא מזוזות לבדיקה. כשפתחנו את אחד מבתי המזוזות התגלה לתדהמת ראש המכון הרב יששכר שטינהרטר שהמזוזה המהודרת מנוקבת לאורך כל השורה הראשונה של קלף המזוזה. הראינו לר. את הדבר והוא הזדעזע ולא ידע כיצד זה קרה. שאלתי אותו האם כשהתקנת מזוזה למשקוף השתמשת במקדחה? התברר שכאשר ר. קדח בבית המזוזה כדי להצמידו למשקוף, בחוסר שימת לב קדח גם על קלף המזוזה. ובכך מן היום הראשון היתה בדלת מזוזה פסולה לחלוטין לדאבונו הרב.
נשוק המזוזה הציל חיים
מעשה מופלא ארע לפני מספר שנים, אפשר ללמוד ממנו מוסר השכל וחשיבות נישוק המזוזה.
ר' יוסי היה יהודי שומר תורה ומצוות, קבל על עצמו קבלה טובה ונאה לנשק את המזוזה, כפי שכתוב בספרים שהדבר מזכיר לאדם קבלת עול מלכות שמים, וכן להגיד שלום למי שפוגש אותו. הוא הקפיד לנשק את המזוזה בכניסתו וביציאתו בכל מקום. עד כי הרגלו הנאה נעשה לו לטבע שני.
יום אחד נתמנה ר' יוסי לכהן כמשגיח כשרות במפעל ענק ליצור בשר באוסטרליה. הוא נסע לשם מארץ ישראל יחד עם קבוצת משגיחים ושוחטים. במפעל הענק עבדו גם גויים וכן שומר השער היה נכרי.
מיודענו ר' יוסי המשיך גם במקום עבודתו החדש במנהגו הנאה לנשק את המזוזה בכניסה ולברך את השומר בברכת שלום בבוקר בכניסתו לעבודה וגם בערב אחר יום העבודה העמוס.
בימים הראשונים היה השומר מביט בו בתמיהה ובהשתאות ולא ענה לו. זה לו כבר שלושים שנה שהוא עובד במפעל ועדין לא פגש אדם מוזר כזה המקפיד משום מה לנשק את המזוזה ולברכו ב"שלום" מידי יום ביומו אף כי מעולם לא הכירו.
במשך הזמן התרגל השומר לתופעה ואף גמל למברכו בחיוך כלשהו.
יום אחד נכנס המשגיח ר' יוסי במסגרת תפקידו לתוך חדר הקרור הענק שם מאוחסנים אלפי חלקי הבשר. ואז ארעה תקלה נוראה: לפתע כבה האור בחדר הקרור ועלטה נוראה השתררה במקום. הדלת הכבדה של החדר נסגרה בעדו אוטומטית ור' יוסי נותר בפנים לכוד מבלי יכולת לפתוח. דפיקותיו הנואשות וזעקותיו לעזרה לא הצליחו להשמע מעבר לדלת העבה והאטומה.
הוא קלט באחת את המצב הטרגי אליו נקלע. נראה היה כי נגזר עליו להשאר כך בחדר הקרור עד ליום המחרת כאשר כל דקה מקרבת אותו לקפאון עד מות רח"ל.
שעות כנצח חלפו. העבודה במפעל הסתימה זה  מכבר. הקור העז חדר נמרצות לעצמותיו, והוא חש כיצד גופו הולך וקופא... לא נותר לו אלא להשליך יהבו על אביו שבשמים.
ר' יוסי עמד ממרר בבכי וקורא פרקי תהילים בשארית כוחותיו והתכונן לאמירת וידוי. ואז בדיוק התרחש הנס.. באורח בלתי צפוי לחלוטין נפתחה הדלת לרוחה ובפתח נראה השומר הגוי של שער המפעל כשהוא מביט בתדהמה ובאי אמון במחזה שנגלה לעיניו. אכן הוא מצא את המשגיח וחייו נצלו בסיעתא דשמיא. מה גרם לשומר הגוי להגיע באותו רגע גורלי לחדר הקרור? ובכן התברר כי השומר הרגיש שעדין לא כולם יצאו. הוא זכר שישנו יהודי מיוחד במינו השואל בשלומו באופן קבוע ומנשק את המזוזה בשער. והנה היום קבל ממנו ברכת שלום בכניסתו, אך לא ביציאתו... הרי לא יתכן שיצא ושכח לברכו! מסתבר שהוא עדין בפנים אך מדוע לא יצא עד עתה? עליו לחפש היכן הוא! התחיל איפוא השומר הגוי בחיפושים קדחתניים אחר היהודי האבוד ובעזרת ה' המכין מצעדי גבר הוליכוהו רגליו לדלתו הכבדה והאטומה של חדר הקרור במועד הנכון...
הודה לו ר' יוסי מקרב לב וכמובן שהמשיך בכל יום לנשק את המזוזה ולומר שלום לשומר ולכל אדם.

 
עשיית המזוזה
אישה מבוגרת הגיעה למכון מקור הסת"ם ובקשה לקנות קלף מזוזה. כששמעה שהמחיר למזוזה הוא 109 שקלים כולל בית מזוזה התפלאה מאד ושאלה: כמה עולה צילום? 30 אגורות, אני מוכנה לתת פי 10 על מזוזה אבל על מה משלמים יותר ממאה שקלים?
הסברתי לה שקלף המזוזה אינו דומה כלל לנייר, והייצור שלו ממושך ומורכב. קודם מפשיטים את עור הפרה, משרים אותו בסיד כדי לעבדו ולרככו, מקלפים ומגרדים ומחליקים ואז משרטטים שורות לכתיבת המזוזה, התפילין או ספר התורה. כאן מגיע הסופר וכותב בדיו מיוחד בעזרת נוצר אות אחר אות את פרשיות קריאת שמע על גבי קלף המזוזה.
לאחר מכן עוברת המזוזה או התפילין או ספר התורה הגהה ע"י מחשב לבדוק אם הסופר כתב את המזוזה בלי להחסיר או להוסיף מילים לפרשת המזוזה. אח"כ עוברת המזוזה למגיה מוסמך בעל תעודה שעבר הכשרה מיוחדת לבדוק תפילין ומזוזות וספרי תורה, והוא בודק את כל האותיות שבמזוזה האם הן נכתבו כהלכה ושאין אות נוגעת בחברתה, ושצורת האותיות במזוזה מדוייקת לפי כללי ההלכה. רק כאשר המגיה המוסמך וגם המחשב נתנו אישור על המזוזה או התפילין הם הולכים למכירה.
האישה שמעה את כל זה ואמרה שהיא רוצה לברר האם זה נכון כי היא כבר עברה את גיל הגבורות (80) ולא שמעה אף פעם שקלף מזוזה זה כזה עסק גדול. אמרה והלכה. כעבור יומים חזרה הגברת למכון מקור הסתם ואמרה שהיא בדקה ושאלה והתעניינה כמה שעות על נושא קלף מזוזה ואכן דברי צודקים, ובקשה לקנות מזוזה מהודרת מאד אפילו שמחירה רב.
 
העצה הטובה
דניאל בחור נחמד כבן 32 גר בדירה שכורה בנתניה יחד עם חבר, ועובד בחבת הייטק. הוריו גרושים וכמעט אין לו קשר איתם. הוא מצליח ומתקדם בעבודה אך יש לו בעיה בהליכה- צליעה קלה ברגלו השמאלית ודבר זה מקשה עליו במציאת בת זוג. פעמים כה רבות ניסה ליצור קשרים אך לבסוף קבל תשובה שלילית. חברים הציעו לו הצעות שידוך רבות אך הן לא באו לכלל הסיום הטוב. השנים עוברות, אכזבה רודפת אכזבה והיאוש מתחיל לחלחל... כשהיה בן 30 נפגש דניאל עם בחורה מעולה, ישראלית שירדה לחו"ל, הם נפגשו בארץ מספר פעמים ולדניאל היה נראה שהכל הולך למישרין וכבר בזמן הקרוב יהיה לחתן. והנה ברגע האחרון שוב התבדו תקוותיו... הוא שאל את עצמו: עד מתי אצטרך להמתין? האמנם אין מוצא?
באחד הימים יצאו דניאל וחברו לטיול בן יומים לים המלח. הדרך עברה בנעימים, הם נשמו אויר צח ונהנו מהנוף המדהים. כשהגיעו לאזור ים המלח התאכסנו באחד המלונות בסביבה והנה ב"מקרה"- בהשגחה - השתכן בחדר הסמוך רב גדול שבא לנפוש במקום. דניאל ראה שאנשים מכל העדות ובכל קשת הגילאים עומדים בתור לבקש ברכה מהרב. הוא החליט לנסות, מה יש לו להפסיד... כשנכנס לחדר של הרב ותינה את צערו הרב הקשיב לו בהשתתפות ואחר כך שאל: יש לך מזוזה בדירתך? התשובה היתה חיובית, יש מזוזה גם בפתח הכניסה וגם בדלתות החדרים. האם בדקת את ה מזוזות לאחרונה? דניאל השיב במבוכה: לא ידעתי שמזוזות צריכות בדיקה. הרב המליץ לבדוק את ה מזוזות בהקדם במכון סת"ם מוסמך, והוסיף את ברכתו לישועה במהרה, ברכה והצלחה.
דניאל יצא מעודד וסיפר לחברו על דברי הרב. החבר אמנם נשמע ספקן אולם דניאל החליט שהוא מנסה את עצת הרב. וכשחזר לדירתו הדבר הראשון שעשה היה להוריד את המזוזות ולפתוח אותן. על פניו הקלף היה נראה בסדר,אך הוא זכר את דברי הרב וחיפש מכון סת"ם מוסמך. כך הגיע למכון "מקור הסתם" בבני ברק. והביא להם את המזוזות לבדיקה. לא עברו יומיים והתקבלה תשוה מהמגיה: התגלתה טעות חמורה  בקלף של אחת המזוזות: במקום "על לבבך" כתוב "אל לבבך" באלף!
דניאל היה המום ומיד רכש מזוזות חדשות כשרות ומהודרות וקבע אותן בדלתות הבית על פי הוראות ההלכה כפי שלימדו ראש המכון. הוא בירך את הברכה לקבוע מזוזה והרגיש שעשה את הדבר הנכון.
לא יאומן, כעבור שבועות ספורים הכיר את רעייתו לעתיד, בת טובת לב חכמה וחרוצה שקשרה איתו קשר של קיימא.

 
פוקח אילמים
מאיר נולד להוריו לאחר שש שנות ציפיה. הוא היה תינוק חמוד ושובב והתפתח יפה מאד. התהפך, ישב, זח ועמד. היה עיכוב בשלב הדיבור. ועדיין לא התעוררה סיבה לחשוש שמשהו לא תקין. אך כשהגיע מאיר לגיל שנתיים ועדיין לא למד לדבר כשאר בני גילו לקחו אותו ההורים לרופא הילדים. הרופא שאל שאלות ובדק ככל שידו מגעת ולא הצליח למצוא שום בעיה. הוא עודד את האם המודאגת ואמר שהוא מקוה שבקרוב הילד יתחיל לדבר. חלפו עוד חודש חודשיים והמצב היה מדאיג ביותר. ההורים נדעו למומחה בתחום שמנהל מחלקה בבית חולים גדול, והתייעצו איתו. הילד עבר בדיקות נוספות אך לא התגלה דבר. 
כל היום החזיקה האם את מאיר בחיקה. היא דיברה ודיברה, הגתה משפטים לאט וברור כדי שהילד יחקה אותה. אף השמיעה לו שירים ומנגינות בטייפ אך כל זה לא עזר. הילד לא הוציא מילה אחת מהפה ותיקשר בתנועות ידים בלבד. האב הלך לרבי שלו ותינה את צערו הגדול. הרבי אמר לבדוק את המזוזות. באותו יום הוריד האב את המזוזות והביא למגיה. והנה המזוזה בדלת של מאיר הקטן שלו היתה פסולה! אביו רץ מיד לקנות מזוזה חדשה כשרה ושם על הדלת. וכאן אירע הפלא הגדול: כעבור יומיים בלבד החל מאיר לדבר!


 
השמירה המעולה ביותר
אני תייר מארצות הברית. הגעתי לביקור בישראל לפני שבוע. עברתי ברחוב ראשי בירושלים וראיתי חנות לתשמישי קדושה. החנות הציעה מזוזות כשרות בתוך בית מהודר מזכוכית, עץ או מתכת. התענינתי מאד כי מעולם לא ראיתי את קלף המזוזה מבפנים. נכנסתי לחנות ובקשתי מהמוכר להראות לי קלף מזוזה אמיתי פתוח. הכתב המיוחד שבה את ליבי, והוא הסביר לי שסופר כתב זאת באופן ידני בעזרת נוצה ודיו. התפעלתי מאד. בימינו הכל נעשה בהדפסה וצילום. וכאן בעבודת יד מדויקת ובסבלנות מירבית משקיעים בכל מזוזה ומזוזה.
 ומהו החומר ממנו עשוי הקלף? שאלתי. הוא ענה לי שזה מעובד מעור של בהמה טהורה.
כעת הבנתי מה הסיבה למחיר היקר יחסית של המזוזה. הן התהליכים המוקדמים עד לקבלת המוצר המושלם הם רבים ומורכבים.
קבלתי מידע "על רגל אחת" בנוגע להלכות קביעת מזוזה, איזה פתח חייב במזוזה, המיקום, הברכה וכו'.
ועתה לשאלה המעניינת ביותר: לשם מה מניחים את המזוזה בפתח הדלת?
המוכר הסביר שזוהי השמירה המעולה ביותר לדיירי הבית ולרכוש. נוסף לזה המזוזה מזכירה לנו את בורא עולם המשגיח עלינו ממרום וכך נזכור לעשות מעשים טובים כרצון האלוקים.
לאור כל מה ששמעתי, החלטתי לקנות מיד מזוזות כמספר החדרים שבביתי, לא פחות מ-12 מזוזות.
כשאחזור למולדתי אקבע את המזוזות שהן, כפי שהבנתי, סמל המאפיין כל בית יהודי.
 

מזוזה | מזוזות | בית מזוזה | תפילין | טלית | מגילות | ספר תורה | מאמרי תפילין | מאמרי מזוזות | צור קשר
 

אינטרטק - בניית אתרים