שופר איל מס´ 1 תמונת השופרות להמחשה בלבד
שופר איל מס´ 2 תמונת השופרות להמחשה בלבד
שופר איל מס´ 3 תמונת השופרות להמחשה בלבד
שופר איל מס´ 4 תמונת השופרות להמחשה בלבד
שופר איל מס´ 6 תמונת השופרות להמחשה בלבד
שופר איל מס´ 7 תמונת השופרות להמחשה בלבד